پنل کاربریعضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

گزارش کارآموزی انواع بیمه های اجتماعی مهندسی کامپیوتر

گزارش کارورزی انواع بیمه های اجتماعی مهندسی کامپیوتر به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي ، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلي به ن

دسته بندی: گزارش کارآموزی » مدیریت

تعداد مشاهده: 1698 مشاهده

حجم فایل:47 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 48

  خرید فایل  قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
3 0 گزارش
 • موضوع : گزارش کارآموزی انواع بیمه های اجتماعی مهندسی کامپیوتر

  توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

  تعاريف :
  به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي ، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تأمين اجتماعي و سرمايه گذاري و بهره برداري از محل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلي به نام "سازمان تأمين اجتماعي " وابسته به وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكي كه در اين قانون "سازمان" ناميده مي شود به وجود آمده است .
  بيمه شده:
   شخصي است كه راساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد
  خانواده بيمه شده :
  شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي كنند .
  كارگاه :
  محلي است كه بيمه شده به دستور كارفرما يا نمايندة او در آنجا كار مي كند .
  كارفرما :
  شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي كند .كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاه هستند نمايندة كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذبور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند .
  مزد يا كارمزد در اين قانون :
  شامل هر گونه وجوه و مزاياي نقدي يا غير نقدي مستمر است كه در مقابل كار به بيمه شده داده مي شود .
  حق بيمه :
  عبارت است از وجوهي كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي گردد .
  عزامت دستمزد :
  به وجوهي اطلاق مي شود كه در ايام باز داري ، بيماري و عدم توانايي موقت اشتغال به كار و عدم دريافت فرد يا حقوق به حكم اين قانون بهاي مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت ميشود. كمك عائله مندي :
  مبلغي است كه طبق شرايط خاص در مقابل عائله مندي توسط كارفرما به بيمه شده پرداخت مي شود .
  از كار افتادگي كلي:
   عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را به دست آورد
  از كار افتادگي جزئي :
  عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگرفقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد .
  بازنشستگي :
  عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون .
  مستمري :
  عبارت از وجهي است كه طبق شرايط مقرر در اين قانون به منظور حيران قطع ، تمام يا قسمتي از درآمد به بيمه شده در صورت فوت او براي تأمين معيشت بازماندگان وي به آنان پرداخت مي شود .
  كارفرما تا 36 قسط بدهي را ماهانه تقسيط مي نمايد در اين صورت كارفرما بايد معادل 12% در سال نسبت به مانده بدهي بهره به سازمان بپردازد .هر گاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت وشش درصد و بيشتر باشد از كار افتادگي كلي شناخته مي شود .چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين سي و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد از كار افتادگي جزئي شناخته مي شود .
  چارت مربوط به سازمان :
   واحد هاي مختلف سازمان :
  1-    واحد نام نويسي و صدور دفترچه و حسابهاي انفرادي
  2-    واحد امور بيمه شدگان
  3-    واحد مستمري
  4-    واحد درآمد
  5-    واحد اجرائيات
  6-    واحد بازرسي
  7-    واحد امور اداري
  8-    واحد حسابداري
  9-    واحد فن آوري اطلاعات
  1-    واحد نام نويسي و صدور دفترچه و حسابهاي انفرادي :
  مطابق كاركرد افراد در سيستم اقدام به تأمين ، تمديد ، صدور دفترچه هاي درماني كرده و با بررسي سوابق افراد ،اقدام به صدور كارنامه سوابق ، پرينت سوابق و سامان سوابق جهت اطلاع بيمه شدگان از وضعيت سوابق خود مي نمايد .
  اين نام نويسي بر اساس فرمي مي باشد كه شامل اطلاعات زير است :
  -    نمونه اي از نام نويسي بيمه شدگان كارگاه :
  نام نويسي بيمه شدگان كارگاه
  شماره كارگاه: 13522100018 شركت جهان الكل
   شماره بيمه :  8 رقمي                                                 تاريخ نامنويسي :
   نام :                                                                          بخش صدور شناسنامه :
  نام خانوادگي :                                                          محل تولد :
  كد جنسيت :                                                             شماره ملي :
  كد مليت :                                                                مسلسل شناسنامه
  نام پدر :                                                                    تاريخ استخدام : بيمه
      تاريخ تولد :                                                              نحوة ارتباط :
  شماره شناسنامه :                                                       شغل :
     شهرستان محل صدور:                  نحوة شناسائي: كرفرما يا كارشناس معرفي كردن
  جستجو :ctr1 + F7 بيمه شدگان كشور : F9 بيمه شدگان شعبه :F7 بيمه شدگان كارگاه :F1
  -    شماره كارگاه :
  يك كد 10 رقمي مي باشد كه سه رقم اول مربوط به كد شعبه ، سه رقم دوم مربوط به كد فعاليت كارگاه و آخرين شماره عدد كنترل مي باشد .مثل : 13522100018 در پايين صفحه كليدهاي ميانبري جهت جستجو بر اساس بيمه شدگان كشور F9 و بيمه شدگان شعبه F7 و بيمه شدگان كارگاه F1  مي باشد قرار دارد كه مثلا براي ديدن سوابق كارگر مي توان از اين كليدها استفاده كرد .
  فرم مربوط به مشخصات هويتي كارگاه :
  مشخصت هويتي كارگاه
  شماره كارگاه :                                        
        بيمه بيكاري:                                              نوع بيمه :                            
  نام كارگاه :                                               فعاليت اقتصادي :
  كارفرما :                                                    نوع فعاليت :
   وضعيت :                                                  نوع كارگاه :
  مليت :                                                       سازمان سرپرست :
  دورة فعاليت :                                             نحوة شناسائي :
  شخصيت :                                                 تاريخ شمول :
  نوع محل نشاني :                                        كد پستي :
  شرح نشاني :                                               فاكس :
  استان :                                                       تلفن :
  فهرست مطالب
  تعاريف :    1
  كارفرما :    2
  مزد يا كارمزد در اين قانون :    2
  عزامت دستمزد :    2
  از كار افتادگي كلي:    3
  بازنشستگي :    3
  مستمري :    3
  چارت مربوط به سازمان :    4
  واحد هاي مختلف سازمان :    4
  واحد امور بيمه شدگان :    8
  واحد مستمري :    9
  نوار ابزار استاندارد :    13
  نوار ابزار قالب بندي :    13
  كار با صفحه كليد و ماوس :    14
  كار با ماوس :    16
  تعريف اشاره گر :    16
  EXCEL:      صفحه گسترده چيست ؟    17
  انواع نرم افزارهاي صفحه گسترده :    18
  كابرگ و عملكرد آن در حسابداري :    19
  كاربرد صفحه گسترده ها :    20
  اصلاحات و تعاريف اوليه صفحه گسترده :    21
  نشاني يا آدرس خانه :    22
  برنامه سيستم :    26
  خصوصيات برنامه ها سيستمي :    27
  انواع كارت هاي صفحه نمايش :    32
  علت استفاده از API ها :    34
  توابع API جهت تنظيمات ويندوز :    37
  سيستم REGISTRY  ويندوز :    39
  متن و فونت ها در ويندوز :    44
  گروه A ) توابع قالب بندي متن ها :    44  برچسب ها: گزارش کار گزارش کارآموزی انواع بیمه های اجتماعی مهندسی کامپیوتر چارت سازمانی گزارش کارورزی بیمه های اجتماعی مهندسی کامپیوتر گزارش کاراموزی مهندسی کامپیوتر بیمه های اجتماعی گزارش کارورزی مهندسی کامپیوتر بیمه های اجتماعی امور بیمه شدگان انواع بیم
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا