پنل کاربریعضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

تحقیق در مورد انواع راه ها

مقاله در مورد انواع راه ها انواع راهها را از لحاظ كاركردي مي توان به دو گروه طبقه بندي كرد . نخست راههايي كه از ميان محله ها و برخي از فضاها و بناهاي معماري و شهري مي گذرند و ضمن آن كه كاركرد حركتي و عبوري دارند ، دسترسي به واحدهاي مسكوني و ساير بناها رانيز مُيسر مي سازند . اين گونه راهها را معبر م

دسته بندی: پروژه ، مقاله و تحقیق دانشگاهی » هنر و معماری

تعداد مشاهده: 126 مشاهده

حجم فایل:28 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 43

  خرید فایل  قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • موضوع : تحقیق در مورد انواع راه ها

  توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

    انواع راه
  انواع راهها را از لحاظ كاركردي مي توان به دو گروه طبقه بندي كرد . نخست راههايي كه از ميان محله ها و برخي از فضاها و بناهاي معماري و شهري مي گذرند و ضمن آن كه كاركرد  حركتي و عبوري دارند ، دسترسي به واحدهاي مسكوني و ساير بناها رانيز مُيسر مي سازند . اين گونه راهها را معبر مي ناميم . البته در مناطق و شهرهاي گوناگون نامهاو اصطلاحات مختلفي براي ناميدن اين معابر وجود داشته است ، چنانكه آنها را كوي ، كوچه ، راسته ، گذر و غيره مي گفته اند كه برخي از آنها هنوز به كار ميروند .
  گروه دوم راههايي هستند كه ضمن دارا بودن كاركرد حركتي و عبوري ، از جهت اقتصادي و اجتماعي نيز اهميت بسيار داشتند و در واقع مركز اقتصادي و اجتماعي شهر به شمار مي آمدند ، زيرا كه همه يا اغلب بناهاي مهم اقتصادي و اجتماعي در كنارآنها ساخته مي شدند . اين راهها بازار ناميده مي شوند . هريك از اين راهها شامل انواع گوناگوني اس كه به اختصار به آنها اشاره مي شود .    
    انواع معابر    
    معابر اصلي
  اين معابر كويهاي ممتدي بودند كه محله هاي اصلي و ساير فضاهاي معماري و شهري را به يكديگر متصل مي ساختند . بعضي از اين معابر از يك دروازة‌ شهر تا دروازة‌ ديگر امتداد مي يافتند . در بيشتر موارد اين معابر به همة  محله هاي شهر يا حداقل به تعداي از آنهاتعلق داشتند . در برخي از شهرهاي بزرگ نيز يك معبر اصلي درميان برخي از فضاهاي مهم معماري و  شهري ، مانند خيابان چهارباغ اصفهان ، ساخته مي شد .
    معابر فرعي :
  همة راههايي كه معابر اصلي را به يكديگر متصل مي كردند يا معابري كه براي تأمين دسترسي بخشي از يك محله ياتعدادي از واحدهاي مسكوني يا شهري ساخته مي شدند ، معابر فرعي به شمار مي آيند . طول اين راهها كمتر از طول معابر اصلي بود ، اما محدوده اي كه يك معبر فرعي آن را در بر مي گرفت ، متنوع بود . برخي از اين معبرها دومحله را به هم مرتبط مي ساختند ودر نتيجه بين آنها مشترك بودند و گروهي نيز تنها در محدودة  يك محله قرار داشتند . شكل اين معابرگاه مستقيم و گاه پيچ در پيچ بود .
    معابربن بست
  ساخت شبكة‌ارتباطات در شهرهايي كه بافت پيوسته و متراكم داشتند و از يك رشد تدريجي و ارگانيك برخوردار بودند به پيدايش معابري بن بست براي تأمين دسترسي به تعداي واحد مسكوني يا واحدهاي معماري ديگر مي انجاميد . طول اين معابر بن بست بسيار متفاوت بود وازچند متر تا پنجاه متر و درمواردي تا چند صد متر مي رسيد . بسياري از آنهابه صور ت  راستة‌ مستقيم يا با انحناء و برخي از آنها نيز به صورت يك راستة‌ پيچ در پيچ بودند
   كوچه باغها
  معمولاً بين بعضي از باغهاي درون شهر( يا بيرون شهر ) معابري براي عبور از ميان آنها يا دسترسي به آنها يا به ساير فضاهاي شهري و بيرون شهري ساخته مي شد . بسياري از اين معابر به تبعيت از محدودة‌ باغ كمابيش مستقيم بودند . عرض بيشتر آنها كم بود ، زيرا كه حجم رفت و آمد در آنهانسبت به ساير راههاي شهر اندك بود .
   انواع بازار
    بازارهاي دائمي
  در شهرهاي متوسط و بزرگ و گاهي در شهرهاي كوچك ، يك يا چند را ه اصلي شهر به بازار اختصاص مي يافت . معمولاً بازار دائمي و اصلي هرشهر از مهمترين دروازه شهر شروع  مي شد و تا مركز شهر يا تا دروازه يا دروازه هاي ديگر امتداد مي يافت . در دو سوي راسته هاي اين بازارها تعدادي دكان متصل به يكديگر وجود داشت . درپشت دكانها تعدادي كاروانسرا و تيمچه مي ساختند كه در ورودي آنها در راسته اصلي و گاه در راسته هاي فرعي قرار داشت . بازار ها مهمترين محور ارتباطي ، اقتصادي و اجتماعي و به عبارت ديگر مركز شهر بودند و علاوه بر فضاهاي اقتصادي ،مهمترين فضاهاي فرهنگي و اجتماعي شهر مانند مسجد جامع و ساير مساجد بزرگ ، مدرسه هاي علميه ، خانقاه ها ، زورخانه ها و غيره در امتداد آن قرارداشتند .
    بازارهاي ادواري :
  تا گذشته اي نه چندان دور در بعضي از شهرها ( و نيز در بعضي از روستاها ) بازارهايي در مواقع معيني از سال يا ماه يا حتي هفته به صورت ادواري تشكيل مي شد . وسعت و دورة‌ زماني اين بازارها به نوع كالاهاي مورد معامله و حجم مبادلات و حوزة‌ نفوذ آنها بستگي داشت و معمولاً  اين بازار به نام همان روز موسوم مي شد مانند دوشنبه بازار ، پنجشنبه بازار ، جمعه بازار … درمواردي نيز اين بازارها ماهانه يا سالانه برگزار ميشد . 
  زمين پهن مي كنند . در چاه بهار نيز بازارگاهي وجود دارد كه درآن كالاهاي وارداتي عرضه مي شود . د رآنجا نيز هر فورشنده يك دكة‌ معين دارد . در شيراز ، تهران ، اصفهان ، تبريز و ساير شهرها نيز نمونه هايي از اين بازارگاهها ، به خصوص بازارگاههاي ميوه و تره بار يافت مي شود .
    بازارچه ها
  درشهرهاي بزرگ و متوسط درمركز هر محله يك بازار كوچك متشكل از چند دكان مانند بقالي ، قصابي ، ميوه فروشي و گاه نانوايي ، نجاري و پينه دوز ي كه نياز هاي روزانه و هفتگي مردم محله را تأمين مي كردند ، وجود داشت . و معمولاً بازارچه ناميده مي شد .وسعت هر بازارچه وتعداد دكانهاي آن بستگي به وسعت و جمعيت محله داشت . فضاي محله ها و بازارچه ها دو نوع بود نخست به صورت
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  انواع راه 1
  انواع معابر 2
  معابر اصلي 2
  معابر فرعي 2
  معابر بن بست 3
  كوچه باغها 3
  انواع بازار 4
  بازارهاي دائمي 4
  بازارهاي ادواري 4
  بازارچه ها 5
  پيوند ارگانيك راهها با ساير فضاها و عناصر شهري 6
  سلسله مراتب كاركردي - فضايي راهها 8
  راههاي شهري 9
  راههاي ناحيه اي 10
  راههاي محله اي 11
  راههاي همسايگي 12
  برخي اصول و عوامل مؤثر در نحوه استقرار فعاليتها در كنار راهها 14
  امنيت 14
  مذهب 15
  همگرايي فعاليتهاي همنوع و هماهنگ 17
  واگرايي فعاليتهاي نا سازگار 18
  كار كردهاي اجتماعي راهها 19
  نحوه استقرار فعاليتها و فضاها در كنار معابر 20
  معابر اصلي 20
  معابر فرعي 21
  معابر بن بست 22
  كوچه باغها 22
  برخي عوامل مؤثر در نحوه شكل گيري راهها 22
  شكل راهها 24
  راههاي ارگانيك25
  راههاي مستقيم 25
  شكلهاي غير منظم 26
  انواع ميدانها 26
  ميدانهاي عمومي 26
  ميدانهاي تجاري 27
  ميدانهاي حكومتي 27
  ميدانهاي نظامي 28
  ميدانهاي محله اي 29
  ميدانهاي ارتباطي 30
  ميدانهاي ورزشي 30
  پيوند ارگانيك ميدانها با ساير فضاها و عناصر شهري 31
  سلسله مراتب كاركردي - مكاني ميدانها 33
  ميدانهاي برون شهري 33
  ميدانهاي شهري 34
  ميدانهاي ناحيه اي 35
  ميدانهاي محله اي 36
  ميدانهاي همسايگي 37
  موقعيت ميدان نسبت به راههاي منتهي به آن 38
  ميدان در محل تقاطع راهها 38
  ميدان در كنار راهها 39
  ميدان در امتداد راهها40
  شكل زمين 40
  شكلهاي منظم 40  برچسب ها: تحقیق در مورد انواع راه ها خرید تحقیق در مورد انواع راه ها مقاله تحقیق در مورد انواع راه ها انواع راهها از لحاظ کارکردی انواع معابر میدان در محل تقاطع راهها
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا