پنل کاربریعضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

مقاله کواترنر

تحقیق کواترنر Aquitards كواترنر توسط لايه يخي اقليمي كه در حدود 13 ميليون كيلومتر در آمريكاي شمالي به صورت رسوب تشكيل شده است . كه اينها رايج ترين رسوبات سطحي زير خاك در محيطهاي كشاورزي در ايالت متحده آمريكاي شمالي و كانادا مي باشد .كه سرعت جريان آبهاي زير زميني اين رسوبات در حدود 1 متر در هر 1000

دسته بندی: پروژه ، مقاله و تحقیق دانشگاهی » فنی و مهندسی

تعداد مشاهده: 116 مشاهده

حجم فایل:30 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 27

  خرید فایل  قیمت: 2,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • موضوع : مقاله کواترنر

  توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

  مقدمه:
  Aquitards كواترنر توسط لايه يخي اقليمي كه در حدود 13 ميليون كيلومتر در آمريكاي شمالي به صورت رسوب تشكيل شده است . كه اينها رايج ترين رسوبات سطحي زير خاك در محيطهاي كشاورزي در ايالت متحده آمريكاي شمالي و كانادا مي باشد .كه سرعت جريان   آبهاي زير زميني اين رسوبات در حدود 1 متر در هر 1000 سال مي باشد . كمترين ميزان اين سرعت ميتوان به حدود كمتر از 1 متر در هر 10000 سال اشاره كرد . واحدهاي aquitard  معمولا به عنوان موانع غير قابل نفوذ و نشت ناپذير در برابر حركت آلاينده هاي عمودي به سمت حوزه آبهاي زير زميني تلقي ميشود . همچنين اين واحدها اغلب موارد براي نشست زمين هاي خاكي انتقال پسماند هاي مضر . تسهيلات موجود . ساختارهاي ذخيره سازي پسماند زميني يا خاكي براي مصارف كود كشاورزي و ديگر مشاركت ها همچنين براي ضربه زدن و برخورد با آبهاي زير زميني به عنوان ريسك بالا تلقي ميشود .
  تحقيقات انجام شده در مورد آب شناسي كشت و كار اصولا زمينهاي زراعي جوانتر كه در آخرين حد منجمد شدن رسوب شده است را مورد تحقيق و بررسي قرار داده است . اين كار اصولا به اين خاطر بوده است  : اين خاكهاي جوانتر در خاكهاي پيرتر سهيم ميشوند و يا در روي آنها قرار ميگيرند . اگر چه حيطه وسيعي از آمريكاي شمالي توسط خاكها ي زراعي منجمد قديمي تر از ilinoin  پوشيده شده است . در اين مناطق توده هاي يخي در سطح زمين ديده ميشوند و چشم انداز و منظره طبيعي فراهم كرده است كه فعاليت هاي اجتماعي در آنجا انجام ميگيرد .
  علاوه بر اين رسوبات تشكيل شده يخي pleistocen قديمي ترين در آمريكاي شمالي هستند و توده Pre ilinoin توسط توده هاي جوانتر پوشيده شده اند و اغلب مواقع همانند پوششي روي سطح سنگ بستر عمل ميكند و يا در مجاورت حوزه هاي آب سنگ بستربه  دريا تبديل ميشود . شكستگي و هوازدگي توده هاي قديمي ممكن است كه وسيع تر و بيشتر از رسوبات يخي جوانتر باشد .
  تحقيقات آبهاي زير زميني از توده يخي pre ilinoian براي ارزيابي توانايي توده هاي قديمي  در حفاظت منابع آبي سنگ بستر امري ضروري و لازم مي با شد .
  Rodvang و simpkins رخدادهاي آلاينده هاي كشاورزي عمومي را در aquitard كواتر نر مورد بازبيني قرار دادند و دريافتند كه آكوئيتاردهاي غير هوايي حاوي بيشترين كربن آلي ميباشد و ميزان سطح سولفور آن از آكوئيتاردهاي هوايي كمتر ميباشد و همچنين باعث كاهش غلظت هاي نيترات از نيتروژن دهي ميباشد . از طرف ديگر مناطق آكوئيتاردهاي هوايي در بر دارنده فسغر و نيترات بيشتري هستند كه اغلب موارد اين مقدار از زمينهاي كشاورزي بيشتر است .
  تحقيقات اخيرهمچنين به طور ضمني حائز اين مطلب ميباشد  كه رسوبات يخي كواترنر به عنوان منابعي از آلاينده هاي غير آلي سفره هاي آب تلقي ميشود .درحوزه هاي  آب رانشي يخي و آبرفتي در قسمتهاي فوقاني غرب و ميانه غلظت هاي بالاي اسيد ارسنيك آلي بطور گسترده پخش شده و با رسوبات توده يخي همراه شده است.
  آمونيم بالا نيز در سفره هاي آب كواتر نر منطقه ايووا در غلظت هايي كه به واسطه گند زدايي و ضد عفوني كردن آب فراهم شده يافت شده است . 
  غلظت هايي از فسفر توده اي حل نشده در آكوئيتارد و سفره آب ناپايدار منطقه ايووا موجود مي باشد .
  همچنين دريافت شده است كه از نظر محيطي يك معيار سنجش بسيار مناسب تلقي ميشود .
  همچنين سنجش ميزان كارايي آكوئيتارد ها نسبت به بازداشتن خركت آلاينده ها از منبع بسيار مشكل ميباشد و اين امر زماني صورت ميگيرد كه غلظت زمينه پارامترهاي آلودگي غير آلي در حوزه آبريز معلوم نشده باشد .
  اين گزارش حاكي از نتايج تحقيقات هيدرولوژيكي و چينه شناسي مي باشد كه در بخش لين جنوبي در منطقه ايووا از سال 2002 تا 2004 كامل شده است . مكان تحقيق در ايستگاهي بين شهر iowa و cedar rapids واقع شده بود .
  در اواخر قرن 1980 تحقيقات هيدرولوژيكي در آن محل و محلهاي ديگر در ايواي مركزي كه به عنوان بخشي از پروژه هيدرولوژي آكوئيتارد به طور وسيع در سطح كشور توسط قوه مقننه دولتي ايوا سرمايه گذاري شده بود آغاز به كار كرد .
  ايواي شرقي بدليل اينكه  روي يك توده ضخيم مربوط به pre-ilinoian   بدون پوشش خاكي بار آورده واقع شده بود براي تحقيقات انتخاب گرديد . تخقيقات قبلي در محل توسط مقاله ژئولوژيكي آمريكا انجام شده بود .
  در سال 1991. جمع آوري داده ها د رمحل ايوواي شرقي به خاطر محدوديت ها و موانع سرمايه گذاري و اينكه محل نظارت ضرورتا رها شده بود متوقف شد . در سال 2002 پرسنل بخش ايوا از مقاله ژئولوژيكي منابع طبيعي اين تحقيقات هيدرولوژيكي را دوباره از سر گرفتند .
  اهداف از اين تحقيق عبارتند از : 1- تعيين ميزان سودمندي استفاده از محلهاي از پيش تعيين شده و چاه هايي كه بر روي آن نظارت وجود داشته و اينكه به عنوان بخشي از يك شبكه نظارتي آبهاي زير زميني جديد در ايوا محسوب مي شوند . 2 – ارزيابي شيمي پايه خاك و ستون آب در حوزه هاي آبي و توسعه روشهايي براي بدست آورئن نمونه هاي معرف از چاههايي كه به تدريج در حال بهبودي و اصلاح هستند . 3 – تخمين و بر آورد سرعت جريان آب زير زميني در طول توده هاي pre-ilinoian كه به عنوان يك واحد عمده در حفاظت از آبهاي سفره هاي سنگ بستر در ايواي شرقي و جنوبي محسوب ميشود . 4 – سنجش سطوح زمينه اي مواد مغذي   يونهاي مينور و ماژور و فلزات براي ارزيابي بالقوه توده مربوط به pre ilinoian كه به عنوان محدوديتي از شيمي خاك و منبعي از آلاينده سفره هاي آب زير زميني مي شود .
  مجموعه نا حيه اي ( مجموعه سنگهاي منطقه )
  لايه شناور يخي pre-ilinoian تقريبا بين 2.5 تا  500 هزار سال قبل رسوب كرده است كه در بر دارنده قديمي ترين تاريخ يخبندان اقليمي در آمريكاي شمالي محسوب ميشود .اصطلاح pre-ilinoian براي توصيف واحدهايي كه 3000 سال عمر دارند مورد استفاده قرار ميگيرند . تحقيق در ايواي غربي و نبراسكا و ايواي شرقي صورت ميگيرد و تعداد هفت صفحه توده اي مربوط به pre-ilinoian مشخص و شناسايي شده است .
   بنابراين در اصطلاح واژگان اصطلاح دورديفه كانسان-نبراسكان براي توصيف پيچيدگي واحدهاي توده اي pre-ilinoian   به حد كافي نمي باشد . در ايواي غربي-مركزي ساختمان و وضع زمين در قبل از اين سال در بر دارنده شكل wolf creek  (يعني 500 تا 730 هزار سال عمر )و شكلalburnett  (يعني بيش از 730 هزار سال عمر ) مي باشد .تفاوت قائل شدن بين اين دو شكل عمده اصولا براي معدن شناسي خاك صورت ميگيرد . هر دو مورد اين توده ها گل و لاي يا رس هاي شني هستند كه در بر دارنده 30 تا 50 درصد شن و30 تا 45 درصد لاي و 20 تا 15 درصد خاك رس مي باشد . چگالي قسمتهاي عمده آن 1.76 تا 2.11 و 1.97 تا2.11 به ترتيب براي شكل wolf creek و  alburnett مي باشد . در مجاورت و  نزديكي محل تحقيق 60تا12 متر از صخره هاي كربني سيلورين و دونين حوزه هاي آب سنگ بستر اوليه در استان لين را تشكيل داده است .
  فهرست مطالب
  مقدمه:    1
  مجموعه نا حيه اي ( مجموعه سنگهاي منطقه )    5
  روشها و موضوعات (تحقیق هیدرولوژیکی)    6
  نمونه گیری آب و تجزیه و تحلیل آن    9
  تأثیرات کاهش سرعت بهبودی روی شیمی خاک ستون آبی    12
  شدت و سرعت بهبودی سطح آب    14
  متغیرهای عمودی در بحث شیمی آب    15
  دما    15
  PH    16
  هیدرولیکی زمین قبل از سال IllNOIAN    19
  زمین شناسی    19
  رأس هیدرولیکی و شیب های عمودی    21
  قابلیت هدایت هیدرولیکی (رسانایی هیدرولیکی)    24
  میانگین سرعت خطی    26  برچسب ها: دانلود مقاله کواترنر خرید تحقیق مقاله کواترنر نمونه گیری آب و تجزیه و تحلیل کواترنر متغیرهای عمودی در بحث شیمی آب تحقیق هیدرولوژیکی قابلیت هدایت هیدرولیکی رسانایی هیدرولیکی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا