پنل کاربریعضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

تحقیق اصول تعیین بودجه در سازمان ها

تحقیق اصول تعیین بودجه در سازمان ها بودجه ريزي در هر مؤسسه برآورد مقدار فروش است در واقع ضرورت تعيين حدود فروش آتي آنقدر مهم است كه حتي درمؤسساتي كه از سيستم كنترل بودجه‌اي استفاده نمي‌شود كوشش هائي براي تخمين درآمد حاصل از فروش به عمل مي آيد زيرا مديريت مؤسسات به خوبي آگاهند كه خون حياتي مؤسسه

دسته بندی: پروژه ، مقاله و تحقیق دانشگاهی » علوم پایه

تعداد مشاهده: 2284 مشاهده

حجم فایل:34 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 42

  خرید فایل  قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش

 • این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

  موضوع : تحقیق اصول تعیین بودجه در سازمان ها

  نقطه آغاز بودجه ريزي در هر مؤسسه برآورد مقدار فروش است در واقع ضرورت تعيين حدود فروش آتي آنقدر مهم است كه حتي درمؤسساتي  كه از سيستم كنترل بودجه‌اي استفاده نمي‌شود كوشش هائي براي تخمين درآمد حاصل از فروش به عمل مي آيد زيرا مديريت مؤسسات به خوبي آگاهند كه خون حياتي مؤسسه همان درآمد است موارد استفاده از پيش‌ بيني فروش علاوه بر تخمين و برآور مقدار درآمدهاي آتي از پيش‌بيني فروش استفاده‌هاي متعدد ديگري نيز به عمل مي آيد في‌المثل پيش‌‌بيني مذكور هسته مركزي هم‌آهنگي فاليت هاي مؤسسه را تشكيل مي‌دهد و برنامه‌ريزي توليد براساس پيش‌بيني فروش انجام مي‌گيرد مضافاَ پيش بيني فروش به كنترل موجودي‌ها ياري مي‌دهد ولي در اينجا يادآور مي‌گردد كه براي حفظ موجودي انباردر حد معقول بايد نوسانات فروشدر ماه‌هاي مختلف  برآورد شود اطلاع از نقاط اوج واقل تقاضا اين امكان را براي مديريت فراهم مي‌سازد كه با توجه به آن موجودي‌ها را نگهداري و كنترل نمايد بسياري از شركت ها و مؤسسات از پيش‌بين فروش به عنوان پايه برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي تبليغاتي استفاده مي‌كنند در واقع در بعضي شركت‌ها بودجه تبليغات برحسب درصدي از برآورد مقدار فروش تهيه و تنظيم مي‌گردد پيش‌بيني فروشهر يكاز محصولات امكان آنرا ايجاد مي‌كند كه براي افزايش تقاضاي محصولاتي كه فروش كمتري  پيش‌بيني فروش نشان مي‌دهد كه احتمال تغييرات تقاضا بابت محصولات شركت چه زماني خواهد بود و اين مسئله براي برنامه‌ريزي پژوش و گسترش در زمينه محصولات مؤسسه حائزاهميت بسيار است به عبارت بسيارساده عملاَ كليه فعاليت‌هاي مؤسسه به پيش‌بيني فروش مرتبط است مراحل پيش‌بيني فروش روش خاصي وجود ندارد كه به موجب آن نتايج حاصله كاملاَ صحيح ودرست باشد ولي برخورد سنجيده ومنظم با مساله خود شيوه‌اي براي كاهش حاشيه اشتباه محسوب مي‌شودمراحل كلي پيش‌بيني فروش به شرح زير است محصولات مؤسسه به دسته‌هاي مختلف طبقه‌بندي مي‌‌گرددعوامل موثر بر فروش هر يك از طبقات محصول مورد ارزيابي ارزيابي قرار مي‌گيرد روش يا روش‌هاي پيش بيني مناسب براي برآورد فروش هر يك از طبقات محصول انتخاب مي‌شود آمار واطلاعات مربوط جمع‌آوري  طبقه‌بندي  تعديل وارزيابي مي‌گردد مفروضاتي درباره عواملي كه قابل اندازه‌گيري يا پيش‌بيني نيست اتخاذ مي‌گردد پيش‌بيني ها برحسب طبقات معين محصول انواع محصول و مناطق مختلف صورت مي‌گيرد پيش‌بيني ها برحسب طبقات معين محصول انواع محصول و مناطق مختلف صورت مي‌گيرد هر چند گاه يكبار عمليات وارسي شده و در صورت لزوم پيش‌بيني‌ها مورد تجديد نظر قرار مي گيرد3 روش‌هاي پيش‌ بيني فروش عليرغم تعدد روش‌هاي پيش‌بيني نمي‌توان ازروشي به عنوان بهترين روش پيش‌بيني فروش نام برد طبقات مختلف محصول ايجاب مي‌كند كه از روش‌هاي مختلفه براي پيش‌بيني فروش استفاده شود در روش تحليل صنعت كوشش مي‌شود كه رابطه‌اي بين كل فروش صنت مربوطه وفروش مؤسسه  مورد نظر ايجاد گردد اين رابطه  به صورت درصدي كه مؤسسه ازكل بازار فروش به خود اختصاص  مي دهد  بيان مي‌شود اين روش اغلب در صنابع اتومبيل سازي مورد استفاده قرار مي‌گيردبراي استفاده از اين روش ابتدا بايد آمار رشد كل صنت مربوطه بررسي و تحليل شود سپس كل فروش صنعت طي دوره بودجه پيش‌بيني گردد  آنگاه الگويرشد مؤسسه مورد نظر با الگوي رشد كل صنعت  مربوط مقايسه شود بايد ديد در صد فروش كل صنعت مربوط مقايسه شود بايد ديد درصد فروش مؤسسه نسبت به فروش كل صنعت مربوط مقايسه شود بايد ديد درصد فروش مؤسسه نسبت به فروش كل صنعت چه بوده است پس از پاسخ به سؤالات فوق درصد سهم مؤسسه از بازار فروش صنعت مربوطه  در دوره بودجه برآورد خواهد شد حاصل‌ضرب درصد تعيين شده در پيش‌بيني فروش كل صنعت رقم پيش‌يني فروش مؤسسه را بدست مي‌دهد وقتي قابل اعمال است كه بتوان كل فروش صنعت مربوطه ودرصد سهم مؤسسه از فروش ياد شده را طي دوره بودجه برآؤرد كردبرآورد دو عامل فوق دشوار است بهرحال باتوجه به آمار و اطلاعات منتشره در‌باره صنايع مختلفپيش‌بيني مقدار فروش كل صنعت چندان دشوار نخواهد بود ولي برآورد سهم مؤسسه از كل بازار فروش با مشكل روبرو  بوده ودشوارتراستاگر طي سال‌هاي گذشته روند مشخصي بوجود آمده باشد و مؤسسه درصد معيني از بازارحفظ كرده ويا به تدريج سهم خود را افزايش يا كاهش داده باشد امكان برآورد سهم آتي‌آن از بازار نسبتاَ آسان خواهد بود البته مشروط برآنكه  ساير عوامل بطور قابل قبولي ثابت باقي بماند چنانچه سهم مؤسسه ازبازارفروشدر دوره‌هاي مختلف متفاوت بوده باشد در آن صورت تحليل صنعت براي پيش‌بيني فروش مؤسسه غير قابل اتكاء بوده و به نتايج زيان منجر مي‌گردد حجم  تبليغات سليقه مشتريان وپذيرش محصولات  كيفيت محصولات قيمت‌هاي فروش و استراتژي مؤسسه در رقابت‌ با ساير مؤسسات از جمله عوامل مهم موثر بر تعيين سهم مؤسسه از بازار فروش است موسسه يا شركت وقتي مي‌تواند از روش مورد بحث استفاده كند كه به حد كافي بزرگ بوده وتصور تخصيص سهمي از بازار فروش به آن قابل قبول باشد مضافاَ بايد بتواند ضعف مربوطه را كاملاَ ارزيابي كرده و شرايط اقتصادي و ساير عوامل موثر استفاده كند كه به حد كافي بزرگ بوده و تصور تخصيص سهمي از بازار فروش به آن قابل قبول باشد مضافاَ بايد بتواند صنعت مربوطه را كاملاَ ارزيابي كرده و شرايط اقتصادي و ساير عوامل موثر بر تقاضا را پيش‌بيني نمايد
  اصول تعيين بودجه در سازمان ها

  فهرست مطالب

  مقدمه 
  موارد استفاده از پيش‌ بيني فروش
  مراحل پيش‌بيني فروش
  روش‌هاي پيش‌ بيني فروش
  روش نظرات كميته مديران
  روش نظرات فروشندگان
  روش تحليل همبستگي
  نياز به متخصص
  كمك هاي بصري
  روش تحليل روند
  روش تحليل‌ صنعت
  در روش تحليل صنعت كوشش
  تركيب روش‌هاي مختلف
  بودجه فروش
  مقدمه
  كاربرد پيش بيني فروش در تهيه بودجه فروش
  روش تهيه و تنظيم بودجه فروش
  تصويب بودجه فروش
   روشهاي گردآوري و تنظيم ارقام مربوط به بودجه فروش
  كنترل بودجه فروش  برچسب ها: دانلود مقاله درمورد اصول تعیین بودجه در سازمان ها تحقیق درباره اصول تعیین بودجه شرکتها پروژه اصول بودجه ریزی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا