پنل کاربریعضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

مکانیک در فیزیک

مقاله مکانیک در فیزیک مکانیک کلاسیک یکی از قدیمیترین و آشناترین شاخه‌های فیزیک است. این شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرایط سکون و حرکت آنها تحت تاثیر نیروهای داخلی و خارجی ، سرو‌ کار دارد. قوانین مکانیک به تمام گستره اجسام ، اعم از میکروسکوپی یا ماکروسکوپی، از قبیل الکترونها در اتمها و سیارا

دسته بندی: پروژه ، مقاله و تحقیق دانشگاهی » فنی و مهندسی

تعداد مشاهده: 599 مشاهده

حجم فایل:53 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 22

  خرید فایل  قیمت: 2,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
 • موضوع : مکانیک در فیزیک

  توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

  نگاه اجمالی:
  مکانیک کلاسیک یکی از قدیمیترین و آشناترین شاخه‌های فیزیک است. این شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرایط سکون و حرکت آنها تحت تاثیر نیروهای داخلی و خارجی ، سرو‌ کار دارد. قوانین مکانیک به تمام گستره اجسام ، اعم از میکروسکوپی یا ماکروسکوپی، از قبیل الکترونها در اتمها و سیارات در فضا یا حتی به کهکشانها در بخش‌های دور دست جهان اعمال می‌شود.
  . سینماتیک حرکت:
  سینماتیک به توصیف هندسی محض حرکت ( یا مسیرهای) اجسام ، بدون توجه به نیروهایی که این حرکت را ایجاد کرده‌اند ، می‌پردازد. در این بررسی عاملین حرکت (نیروهای وارد بر جسم) مد نظر نیست و با مفاهیم مکان ، سرعت ، شتاب ، زمان و روابط بین آنها سروکار دارد. در این علم ابتدا اجسام را بصورت ذره نقطه‌ای بررسی نموده و سپس با مطالعه حرکت جسم صلب حرکت واقعی اجسام دنبال می‌شود.
  حرکت اجسام به دو صورت مورد بررسی است:
  •    سینماتیک انتقالی:
  در این نوع حرکت پارامترهای سیستم به صورت خطی هستند و مختصات فضایی سیستم‌ها فقط انتقال می‌یابد. از اینرو حرکت انتقالی مجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. کمیت مورد بحث در سینماتیک انتقالی شامل جابه‌جایی ، سرعت خطی ، شتاب خطی ، اندازه حرکت خطی و...می‌باشد.
  •    سینماتیک دورانی
  در این نوع حرکت برخلاف حرکت انتقالی پارامتر اصلی حرکت تغییر زاویه می‌باشد. به عبارتی از تغییر جهت حرکت ، سرعت و شتاب زاویه‌ای حاصل می‌شود. و مختصات فضایی سیستم ‌ها فقط دوران می‌یابند. جابه‌جایی زاویه‌ای ، سرعت زاویه‌ای ، شتاب زاویه‌ای و اندازه حرکت زاویه‌ای از جمله کمیات مورد بحث در این حرکت می‌باشند.
  دینامیک حرکت :
  دینامیک به نیروهایی که موجب تغییر حرکت یا خواص دیگر ، از قبیل شکل و اندازه اجسام می‌شوند می‌پردازد. این بخش ما را با مفاهیم نیرو و جرم و قوانین حاکم بر حرکت اجسام هدایت می‌کند. یک مورد خاص در دینامیک ایستاشناسی است که با اجسامی که تحت تاثیر نیروهای خارجی در حال سکون هستند سروکار دارد.
  پایه گذاران مکانیک کلاسیک:
  •    با این که شروع مکانیک از کمیت سرچشمه می‌گیرد ، در زمان ارسطو فرایند فکری مربوط به آن گسترش سریعی پیدا کرد. اما از قرن هفدهم به بعد بود که مکانیک توسط گالیله ، هویگنس و اسحاق نیوتن بدرستی پایه‌گذاری شد. آنها نشان دادند که اجسام طبق قواعدی حرکت می‌کنند ، و این قواعد به شکل قوانین حرکت بیان شدند. مکانیک کلاسیک یا نیوتنی عمدتا با مطالعه پیامدهای قوانین حرکت سروکار دارد.
  •    قوانین سه گانه اسحاق نیوتن راه مستقیم و سادهای به موضوع مکانیک کلاسیک می‌گشاید.این قوانین عبارتند از:
  o    قانون اول نیوتن:
  o    هر جسمی به حالت سکون یا حرکت یکنواخت خود در روی یک خط مستقیم ادامه می‌دهد مگر اینکه یک نیروی خارجی خالص به آن داده شود و آن حالت را تغییر دهد.
  o    قانون دوم نیوتن
  o    آهنگ تغییر تکانه خطی یک جسم با برآیند نیروهای وارد بر آن متناسب بوده و در جهت آن قرار دارد.
  o    قانون سوم نیوتن:
  o    این قانون که به قانون عمل و عکس‌العمل معروف است ، اینگونه بیان می‌شود. هر عملی را عکس العملی است ، مساوی با آن و در خلاف جهت آن.
  •    فرمولبندی لاگرانژی مکانیک کلاسیک:
  در برسی حرکت اجسام به کمک قوانین نیوتون اجسام به صورت ذره‌ای در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ، بررسی حرکات سیستم های چند ذره‌ای ، اجسام صلب ، دستگاه‌های با جرم متغیر ، حرکات جفت شده و ... به کمک قوانین اسحاق نیوتن به سختی صورت می‌گیرد. لاگرانژ و هامیلتون دو روش مستقلی را برای حل این مشکل پیشنهاد کردند. در این روشها برای هر سیستم یک لاگرانژین (هامیلتونین) تعریف کرده ، سپس به کمک معادلات اویلر-لاگرانژ (هامیلتون-ژاکوپی) حرکات محتمل سیستمها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  موارد شکست فرمولبندی اسحاق نیوتن :
  •    تا آغاز قرن حاضر . قوانین اسحاق نیوتن بر تمام وضعیتهای شناخته شده کاملا قابل اعمال بودند. مشکل هنگامی بروز کرد که این فرمولبندی به چند وضعیت معین زیر اعمال شدند:
  •    اجسام بسیار سریع
  •    اجسامی که با سرعت نزدیک به سرعت نور حرکت می‌کنند.
  •    اجسام با ابعاد میکروسکوپی مانند الکترونها در اتم‌ها.
  شکست مکانیک کلاسیک در این وضعیتها ، نتیجه نارسایی مفاهیم کلاسیکی فضا و زمان است.
  مکمل مکانیک کلاسیک:
  مشکلات موجود در سر راه مکانیک کلاسیک منجر به پیدایش دو نظریه زیر شد:
  •    فرمولبندی نظریه نسبیت خاص برای اجسام متحرک با سرعت زیاد
  •    فرمولبندی مکانیک کوانتومی برای اجسام با ابعاد میکروسکوپی
  فهرست مطالب
  نگاه اجمالی:    1
  . سینماتیک حرکت:    1
  حرکت اجسام به دو صورت مورد بررسی است:    1
  سینماتیک انتقالی:    1
  سینماتیک دورانی    1
  دینامیک حرکت :    2
  پایه گذاران مکانیک کلاسیک:    2
  موارد شکست فرمولبندی اسحاق نیوتن :    3
  مکانیک تحلیلی    4
  سیر کلی مطالب در مکانیک تحلیلی    4
  مزایا مکانیک    5
  تاریخچه    5
  تقسیم بندی مکانیک    6
  تقسیم بندی مکانیک بر حسب نوع دستگاه فیزیکی    6
  اهرم    7
  دید کلی    7
  مزیت مکانیکی    7
  انواع اهرمها    8
  مکانیک آماری (    9
  روشهای مطالعه سیستمهای چند ذره‌ای    9
  دیدگاه مکانیک آماری    10
  ارتباط مکانیک آماری با ترمودینامیک    10
  چرا ترمودینامیک به مکانیک آماری منجر می‌شود؟    10
  توابع توزیع اساسی در مکانیک آماری    11
  مكانيك گاليله اي    12
  نظریه متأخرین در مورد سقوط آزاد و حرکت اجرام سماوی    13
  خصوصیات گشتاور نیرو    14
  روش دیگر محاسبه گشتاور نیرو    14
  علامت گشتاور نیرو    14
  گشتاور صفر    15
  قانون گشتاورها    15
  تعادل    15
  جفت نیرو    15
  نیروی جانب مرکز ، نیرویی است که به جسمی که به یک انتهای ریسمانی بسته شده است و حول نقطه‌ای در یک مسیر دایروی حرکت می‌کند، وارد می‌شود و جهت آن همواره به سمت مرکز دایره است. به عبارتی در حرکت دایروی یکنواخت برآیند نیروهای وارد بر جسم که در راستای شعاع بسوی مرکز است، همان نیروی جانب مرکز می‌باشد.    16
  اندازه نیروی جانب مرکز    17
  بدست آوردن رابطه نیروی جانب مرکز    18
  محاسبه شتاب جانب مرکز    18
  آونگ مخروطی    19
  حرکت در پیچ جاده    19
  حرکت ماهواره دور زمین    19
  حرکت الکترون در مدار خود    20
  نیروی گریز از مرکز    20  برچسب ها: تحقیق مکانیک در فیزیک دانلود مقاله مکانیک در فیزیک خرید تحقیق مکانیک در فیزیک سینماتیک انتقالی در فیزیک مکانیک کلاسیک
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا