پنل کاربریعضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

جاسوسی و فعالیت علیه نظام

مقاله جاسوسی و فعالیت علیه نظام حفظ استقلال و تمامیت ارضی هر کشوري وظیفۀ اصلی و اولیه هر رژیم سیاسی حاکم بر آن کشور است و این هدف مورد توجه تمامی رژیم هاي سیاسی حاکم بر کشور، صرف نظر از نوع و ماهیت آن ها است اعم از این که با دیگر اهداف و برنامه هاي رژیم سیاسی حاکم قبلی موافق باشند یا کاملاً مخالف. چ

دسته بندی: پروژه ، مقاله و تحقیق دانشگاهی » علوم انسانی

تعداد مشاهده: 386 مشاهده

حجم فایل:46 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 15

  خرید فایل  قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • موضوع : جاسوسی و فعالیت علیه نظام

  توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
  مقدمه
  حفظ استقلال و تمامیت ارضی هر کشوري وظیفۀ اصلی و اولیه هر رژیم سیاسی حاکم بر آن کشور است و این هدف مورد توجه تمامی رژیم هاي سیاسی حاکم بر کشور، صرف نظر از نوع و ماهیت آن ها است اعم از این که با دیگر اهداف و برنامه هاي رژیم سیاسی حاکم قبلی موافق باشند یا کاملاً مخالف. چون آن چه که مورد حمایت است سرزمینی است که رژیم سیاسی می خواهد حاکمیت خود را در آن جا اعمال کند.
  براي این منظور همۀ حکومت ها نیروي نظامی تشکیل می دهند و قسمت عمده اي از بودجۀ مملکتی را صرف این نیرو می کنند، چون نوعاٌ قوام مملکت و دوام حکومت و کشورداري منوط به وجود چنین نیرویی است. نیروي نظامی هر دولتی نیز پشتیبان سیاست هاي امنیت ملی، آن دسته از » . سیاست هاي امنیت ملی آن دولت به شمار می رود سیاست هایی است که دولت ها براي حفظ یا بسط ارزش هاي حیاتی ملی در برابر ( کاسیوروسکی، 1379 . ص. 304 ) «. تهدیدات دشمنان بالفعل یا بالقوه در پیش می گیرند تعارض منافع بین دولت ها و نابرابري توان نظامی آن ها از لحاظ امکانات و توانایی هاي مادي و معنوي زمینۀ رقابت بین آن ها را ایجاد می کند و هر دولتی براي کسب قدرت بیشتر تلاش می کند. براي این منظور هر دولتی تلاش می کند اطلاعاتی را که دولت رقیب در اختیار دارد و بر اساس اطلاعات مزبور برنامه هاي امنیت ملی خود را تنظیم می کند، به نحوي از چنگ وي خارج کند. در این راستا افرادي را اجیر می کند که اطلاعات را از افراد دارنده اطلاعات اخذ کنند که چنین افرادي در اصطلاح حقوقی و سیاسی جاسوس نامیده می شوند.
  هرچند با توجه به پیشرفت هایی که تکنولوژي در دهه هاي اخیر در اختیار جامعۀ بشري قرار داده است امکان اخذ اطلاعات بدون نیاز به مخاطب انسانی را فراهم نموده و جاسوسان می توانند با ردیابی الکترونیکی کامپیوترهاي حاوي اطلاعات، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند، ولی به پیروي از سنت معمول ، تحصیل اطلاعات حساس معمولاً به مخاطب انسانی نیاز دارد، مخاطبی که نوعاٌ تابع دولت صاحب اطلاعات است.
  جاسوسان براي تحصیل اطلاعات با توسل به شگردهاي مختلف، افراد دارندة اطلاعات را شناسایی می کنند و نهایتاً به طرق مختلف از جمله تطمیع و تهدید و یا با سوء استفاده از عدم مهارت و سادگی و بی احتیاطی برخی مأموران، اطلاعات را از آنان اخذ می کنند. چنین مأمورانی، در صورتی که عمداً اطلاعات کشور خود را در اختیار بیگانگان قرار دهند خائن به وطن نامیده می شوند.
  مفهوم امنیت ملی
  امنیت ملی از دو عبارت امنیت و ملی ترکیب یافته است. مفهوم مخالف این عبارت ترکیبی دلالت بر آن دارد که در مقابل مفهوم امنیت ملی، مفهوم امنیت جهانی وجود دارد. ولی، در درجۀ اول براي هر دولتی مفهوم امنیت ملی از اهمیت به سزایی برخوردار است. به عبارت دیگر، دولت ها تنها زمانی می توانند نگران امنیت جهانی باشند که ابتدا امنیت داخلی و ملی خود را تأمین کرده باشند و عوامل مخل امنیت جهانی بر امنیت ملی آنان اثر منفی داشته باشد.
  مشکلی که در مورد امنیت ملی وجود دارد بحث مفهومی در بارة دامنۀ امنیت ملی » است که در این زمینه عده اي مواضع سخت گیرانه و افراطی دارند. این دسته با توجه به محدودة فکري محدود، سنتی، و آموزش هاي ویژة خود استدلال می کنند که امنیت ملی باید به دفاع نظامی در مقابل حملات خارجی محدود باشد، در حالی که عده اي دیگر با عنایت به تهدیدات مشترك و در حال گسترش جهانی، می خواهند ایدة امنیت ملی را آن قدر توسعه بدهند که شامل همۀ گرایش هاي نامطلوب و بی ثبات کنندة داخلی و خارجی براي یک ملت شود. رهیافت اول ناقص است، زیرا بسیاري از تهدیدات امنیتی جاري را که حتی سنتی ترین تحلیل گران دفاعی بر اهمیت آن ها اعتراف دارند، نادیده می گیرد و رهیافت دوم نیز از نقص رنج می برد، زیرا آن قدر وسیع و مبهم است که از  مطالعۀ کل روابط بین الملل قابل تفکیک نیست».
  به همین اعتبار نباید تصور نمود که امنیت ملی نه تنها به امنیت در مقابل تهاجمات نظامی از طرف دولتی خارجی علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور اطلاق می شود، بلکه ضمن آن که این مفهوم از امنیت ملی داراي اهمیتی اساسی است ولی دولت ها معمولاً در کنار آن خدشه دار شدن امنیت فرهنگی و اقتصادي و اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می دهند. هر چند نباید از ذهن دور داشت که خدشه به سایر جنبه هاي امنیت در نهایت می تواند به امنیت دولت در معناي اول لطمه وارد کند.
  راه تأمین امنیت ملی کشور مستلزم اطلاع از خطراتی است که به امنیت ملی لطمه وارد می کند و با درك این امور می توان در واقع خطرات موجود علیه امنیت ملی را شناسایی و به مقابله با آن ها پرداخت. با درك این خطرات است که دولت ها در تلاش مستمر براي تأمین امنیت ملی خود از طریق حفاظت از اطلاعات خود هستند . چون اطلاعات همانند خونی می ماند که در رگ هاي بدن جریان دارد و با خروج آن از بدنۀ سیستم امنیت ملی سیستم مزبور کارایی خود را از دست می دهد.
  جاسوسی از نظر تاریخی گفته می شود که مفهوم جاسوسی قدمتی به اندازه تمدن دارد .
  نسخه هاي دوره باستان و کلاسیک اغلب به جاسوسان و استفاده از جاسوسی اشاره می کنند. (براي مثال، در نسخه هاي بابل 100 بار به جاسوسی اشاره شده است ) در حالی که افسانه یونانی اسب تروجان نشان می دهد که عملیات مخفی 1 و حیله هاي کثیف 2 چیز جدیدي نیستند. ریشه هاي جاسوسی در شرق نیز خیلی عمیق است : در قرن سوم قبل از میلاد هم امپراطوري هند و هم امپراطوري چین کنترل خود را بر قلمروي وسیع خودشان به کمک شبکه هاي جاسوسی تضمین نمودند.
  جاسوسی را می توان به عمل استفاده از جاسوسان براي به دست آوردن اطلاعات درباره نقشه ها، فعالیت ها یا منابع رقیب یا دشمن تعبیر کرد . جاسوسی با توجه به ماهیت و اقضاء عمل نوعاٌ ارتباط نزدیکی با هوش و ذکاوت دارد و هر فردي توانایی آن چه جاسوسی را ندارد. آن چه ماهرانه عمل به نحوي که احتمال فاش شدن عمل را بسیار پائین آورد از لوازم جاسوسی است. بنابراین، نوعاٌ براي آن چه آن از افراد بسیار ماهر و باهوش و خبره استفاده می شود. با این حال می توان گفت جاسوسی بر حسب طبیعت مخفیانه، خشونت آمیز و خطرناکش از هوش و ذکاوت متمایز می شود.
  شخصیت، خصوصیات فردي، خط فکري و شهامت فرد » از این رو گفته می شود همگی در جنبه انسانی جاسوسی نقش عمده دارد و بی دقتی و عدم هوشیاري هم در این زمینه کاملاٌ موثر است. جاسوسی مستلزم سر و کار داشتن با افرادي است که منابع بالقوه اخبار و اطلاعات هستند و افرادي که همیشه واکنش مورد انتظار را نشان نمی د هند. هر چند که دستگاه هاي فنی پیشرفته باشند یا طرح هاي مورد نظر با نهایت دقت طراحی شوند هنگامی که افراد تحت فشار شرایط موجود سعی می کنند اسرار را بدزدند هر آن ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. وظیفه افسر اطلاعاتی است که براي حل این مشکلات بالقوه چاره اندیشی کند. یک مأمور براي اجراي موفقیت آمیز عملیات باید از دقت نظر خوبی در تشخیص خصوصیات افراد بهره مند باشد و افسر و عامل هر دو باید در بررسی جوانب کار دقت و مهارت خوبی داشته باشند. اگر چنین نباشد آن ها نخواهند توانست فعالیت جاسوسی را در دراز مدت با هم ادامه دهند.
  ولی به نظر می رسد، هرچند نوعاٌ براي آن چه جاسوسی هوش و ذکاوت جاسوس لازم و ضروري است ولی در برخی موارد بدون هوش و ذکاوت و با توسل به خشونت و اعمال خطرناك نیز می توان مرتکب جاسوسی شد . چون، اگر جاسوسی بدست آوردن اطلاعات است این کسب اطلاعات به هر نحوي صورت گرفته باشد مقصود حاصل خواهد شد.
  برخی در تعریف جاسوسی مخفیانه بودن عملیات را جزء ماهیت و ذات آن تلقی می کنند و جاسوسی را به جمع آوري یا انتقال اطلاعات که از طریق ورود مخفیانه به مرزهاي تحت کنترل منحصر به فرد یک سازمان، از جمله کانال هاي ارتباطی منحصر به فرد به دست آمده باشد تعبیر می کنند. به این اعتبار موارد زیر را از شمول تعریف جاسوسی خارج می دانند:
  -1 نظارت بر شبکه ارتباطات یک کشور یا سازمان از خارج جاسوسی نیست. چون این امر متضمن دسترسی به حوزه ها یا وسایل ارتباط جمعی منحصر به فرد نیست، -2 شکستن کدها جاسوسی نیست مگر آن که اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرد، -3 ایجاد کدهاي قوي جاسوسی نیست،
  فهرست مطالب
  مقدمه    2
  مفهوم امنیت ملی    3
  خیانت به وطن    6
  مصادیق    9
  نتیجه گیري    12
  منابع    14  برچسب ها: تحقیق جاسوسی و فعالیت علیه نظام دانلود مقاله جاسوسی و فعالیت علیه نظام مفهوم امنیت ملی مقاله خیانت به وطن
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا