پنل کاربریعضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

بررسی ویژگی های داوری داخلی و بین المللی

مقاله بررسی ویژگی های داوری داخلی و بین المللی با كاستن ازازدحام مراجعات به دستگاههاي قضائي وانتظامي(كه طبق برآورد نسبي وآماري حدود 30تا40 درصد از دعاوي مطرح شده درسطح محاكم ، با انجام حكميت وميانجي گري داوري كه از موضوعات مورد نظر قانونگذار درباب داوري است ، را شامل مي شود) ؛ لازم است تا با رعايت

دسته بندی: پروژه ، مقاله و تحقیق دانشگاهی » علوم انسانی

تعداد مشاهده: 375 مشاهده

حجم فایل:90 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 26

  خرید فایل  قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
3 0 گزارش
 • موضوع : بررسی ویژگی های داوری داخلی و بین المللی

  توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
  مقدمه
  با كاستن ازازدحام مراجعات به دستگاههاي قضائي وانتظامي(كه طبق برآورد نسبي وآماري حدود 30تا40 درصد از دعاوي مطرح شده درسطح محاكم ، با انجام حكميت وميانجي گري داوري كه از موضوعات مورد نظر قانونگذار درباب داوري است ، را شامل مي شود) ؛ لازم است تا با رعايت حقوق خصوصي وطبق قانون آيين دادرسي مدني كه قابليت حل وفصل را دارد اولين آثار شايسته ومطلوب آن كه ايجاد فضاي بازترومناسبتر براي محاكم ورسيدگي به جرايم سنگين وبرخورد شديد تر با باندهاي كلاهبرداري ومجرمين سابقه دار مني باشد، نمود با يد كه اين امر ، اساسي ترين وظيفه دستگاههاي قضائي وانتظامي را درجهت حفظ امنيت عمومي جامعه وبرخورد شديد باجانيان را فراهم خواهد ساخت از سوي ديگر ، چنانچه بخواهيم از ديد گاهي فراتر به اين حقيقت بنگريم همواره درطول رسيدگي به دعاوي معين درباب داوري نه تنها كيان وارزش شخصيت افراد مورد احترام قرارخواهد گرفت بلكه چنانچه اين امر مقدس به اهل فن ومطلعين به علم حقوق واگذارشود موجبات مودت ودوستي را نيز بين اصحاب دعوي (متداعيين ) ايجاد خواهد نمود كه دريك نتيجه گيري كلي واساسي وبنيادين ، شاهد خواهيم بود كه هم با مجرمين حرفه اي دردستگاه قضائي بدقت وشدت برخورد شده وهم رعايت شرايط اجتماعي واوضاع و احوال آنان ومشكلات افراد محترم جامعه حل وفصل شده است . قرآن كريم درسوره (( مائد) به صراحت تمام به كساني كه براي داوري بدانها مراجعه مي شود؛ چنين تاكيد فرموده كه دراين امر مداخله نكنيد چنانچه اهل داوري وآگاه به فنون آن نيستيد حال اگر بخواهيم براي حفظ حرمت وقداست روابط اشخاص حقيقي وحقوقي درتمام جنبه هاي زندگي- اعم از فردي واجتماعي- با استفاده از اصول ومباني فقهي درباب داوري ورعايت اصول دادرسي مدني آن ( كه بار سنگين وكار حجيمي از مشاغل منراجع قضائي ومحاكم را خواهد كاست ) سبب تشديد اختلافات وافزايش دعاوي درفضاهاي غير مسالمت آميز را فراهم خواهيم آورد. چنانچه ديگر ارزشهاي واقعي واحكام الهي وحتي توصيه هاي اولياي وانبياي گرامي خداوند، كمتر دربين مردم رواج خواهد داشت چرا كه جايگاه واقعي خود را بين اقشار فهيم جامعه از دست داده است لذا درمكتب حياتبخش اسلام رواج تاكيدات فراواني به امر حكميت (داوري) شده است وبه استناد آيات وروايتهاي متعدد ضرورت آن بخوبي احساس مي شود حتي درساير اديان الهي نيز به امر داوري توجه خاصي شده است . به همنين دليل ، بعضي از علماي علم حقوق (( قضاوت)) را همان ((داوري)) دانسته اند
  وليكن جاي بسي تاسف است كه هرچه ما ازاين دستورات واحكام الهي دو ر مي شويم، شاهد حضور بي شماري از مردمي هستيم كه غافل ازامر داوري درپيچ وخم راهروهاي دادگستري ، ساعتها ، روزها وحتي ماهنها از وقت ارزشمند خود را تلف مي كنند واين سرگردانيها، خود به كينه ها ودشمنيها مي افزايد . دراينكه بااين اوضاع ايشان مي توانند به عدالت واقعي دست يابند يا خير، هنيشه جاي ترديد بوده وهست چرا كه زمان واوقات دادرسي منظور شده درمحاكم نيز اين امكان را كه قضات شريف بتوانند بيشتر به ماهيت دعاوي به شكل ماهوي رسيدگي كنند، - به جهت ازدحام وتراكم كار- ازايشان سلب مي نمايد به همين دليل، مدعيان دعوي غوطه ور در فضاي كاذبي كه خود ايجار كرده اند؛ درجستجوي عدالت هستند وبا اطاله اوقات خود ضمن ايجاد مزاحمتهاي مختلف با تكرار مراجعات بيهوده به محاكم؛ اغلب موجب تشديد آشفتگيها واختلافات مي شوند . نيز، چنانچه از زاويه ديگري هم به نفس اين قبيل موضوعات بنگريم متوجه خواهيم شد كه چه بسا اختلافات كوچكي كه باامر منقدس داوري قابل حل ورفع است پيش ازآنكه منجر به كينه ها وجدائيها وجنايتها وحتي امراض مختلف روحي ورواني براي افراد جامعه شود گرچه با تاسف وتاثر آگاه هستيم كه اين قبيل مصايب ، هر روز سير صعودي خود را بيش از پيش طي مي كنند.
  بنابراحساس اين دشواريها وضرورت التيام ريشه اي آن ، ماسعي داريم با استفاده از نظرات صاحبنظران ومتخصصين دراين زمينه – بويژه استادان محترم شاخه فقه ومباني حقوق اسلام وهمچنين حقوقدانان احيا گر دوباره اين سنت نيكو وارزشمند الهي درقالب يك سازماندهي رسمي وقانوني باشيم درانگيزه اين حركت، همين بس كه گذشته از اعمال امر داوري درطول تاريخ اسلام وحقوق مدون ايران بخصوص نيم قرن گذشته – اكنون نيز بسياري از محاكم – بويژه مدني وحقوقي- به طور محسوس مشاهده مي شود كه هرگاه با شيوه داوري به دعوي رسيدگي شده است ، محاكم از آراي بسيار رضايتبخشي برخوردار گشته اند واصحاب دعوي نيز، به جهت رسيدن به حقوق حق غالبا خشنود وراضي از نتيجه دادرسي به نظر رسيده اند.
  طبق تحقيقات ونيز مطالعات انجام شده علاوه برآيات صريح وروشن قرآن مجيد درباب داوري، صدها حديث وروايت نيز از ائمه معصومين عليه السلام درباب داوري وجود دارد كه شايد دريك نگاه عميق وگسترده بتوان گفت كه ترك اين دستو ر گناهي نابخشودني است از آئار رها كردن اين ارزش نيكو، همين اوضاع نابسامان امر دادرسي است كه هرروز بيش از پيش شاهد ازدحام جمعيت درمراكز انتظامي ومراجع قضائي هستيم ، با يك محاسبه ساده مي توان فهميد كه هرروزه ميليونها ساعت از وقت انسانها وميليونها ريال ارزش نيروي كار آنها دراين راستا به هدر مي رود!.
  نظر سنجي وارزيابي:
  دريك اقدام غير رسمي، به منظور بررسي جايگاه داوري و نقش آن درحل دعاوي وهمچنين برآورد افكار عمومي در اين رابطه ، از اقشار مختلف جامعه، اعم ازاصحاب دعاوي وقضات محترم ..يك نظر سنجي بعمل آمده ودرمقابل اين سئوا ل كه به نظر شما اجراي امر داوري درجهت حل اختلافات ودعاوي مردم چه آثار ونتايجي دربر خواهد داشت ، از مجموعه پاسخهاي آنان به ترتيب ذيل ، يك جمع بندي كلي به عمل آمده است :
  1- زمينه سازدوستي ومودت دربين مردم خواهد شد.
  2-سنت ديني واجراي احكام الهي ترويج خواهد يافت .
  3-احترام متقابل بين اصحاب دعوي حفظ شده واز تهمت ، افترا ونشر اكاذيب اجتناب خواهدشد.
  4-توجه به شخصيت وسن افراد وسنت نيكوي كدخدا منشي بزرگسالان به نحو شايسته اي دراذهان مردم بخصوص قشر جوان، حفظ خواهد شد.
  فهرست مطالب
  مقدمه    1
  نظر سنجي وارزيابي:    5
  نهاد داوری    9
  الف) تعريف داوري:    10
  ب) نهادهاي داوري:    11
  1  آنسيترال    13
  2  ديوان داوري اتاق بازرگاني بين‌المللي    14
  نقش داوری در قراردادهای تجاری    16
  اشخاص در چه زمانی می توانند موضوعات خود را به داروی ارجاع دهند ؟    18
  چه اشخاصی نمی توانند به عنوان داوری تعیین شوند؟    19
  در چه مواردی داوری از بین می رود ؟    20
  آیا اخذ خسارت از داوران ممکن است ؟    20
  شرایط رأی داور یا داوران چگداونه باید باشد ؟    21
  مدت زمان داوری برای ارائه رأی داور چقدر می باشد ؟    22
  آیا پس از تعیین داور یا داوران طرفین حق عزل آنان را دارند ؟    22
  داوران دارای چه تکالیفی هستند ؟    23
  نحوه ابلاغ رأی داوری چگونه می باشد ؟    23
  آیا رأی داوری قابل اعتراض می باشد ؟    24
  محکوم علیه تا چه مدت زمانی می تواند رأی داوری را اجرا کند ؟    24
  منابع و ماخذ:    26  برچسب ها: تحقیق بررسی ویژگی های داوری داخلی و بین المللی دانلود مقاله بررسی ویژگی های داوری داخلی و بین المللی شرایط رأی داور یا داوران چگونه باید باشد نقش داور در قراردادهای تجاری داوران دارای چه تکالیفی هستند
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا