پنل کاربریعضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان افراد

دانلود مقاله و پروژه در مورد تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان افراد هدف اصلي پژوهش بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان مي باشد . فرضيات پژوهش عبارت اند از: آموزش مهارت هاي زندگي سلامت روان دانش آموزان را بهبود مي بخشد آموزش مهارت هاي

دسته بندی: پروژه ، مقاله و تحقیق دانشگاهی » مشاوره و راهنمایی

تعداد مشاهده: 1223 مشاهده

حجم فایل:75 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 45

  خرید فایل  قیمت: 5,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
 • این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است،همچنین آماده پرینت می باشد

  موضوع : پروژه تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان افراد

  هدف اصلي پژوهش بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان مي باشد . فرضيات پژوهش عبارت اند از: آموزش مهارت هاي زندگي سلامت  روان دانش آموزان را بهبود مي بخشد .آموزش مهارت هاي زندگي منجر به دروني تر شدن منبع كنترل دانش آموزان مي شود. نتايج پژوهش حاضر به شرح زير  ميباشد: آموزش مهارت هاي زندگي سلامت روان آزمودني ها را بهبود مي بخشد . بين سلامت رواني و شيو ه هاي :مقابله اي و همچنين بين منبع كنترل و شيوه هاي مقابله اي ارتباط موثر  مثبت  و معناداري وجود دارد اما بين سلامت روان و منبع كنترل ارتباط موثر مثبت و  معنا داري  وجود ندارد. روان شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند كه بسياري از اختلالات و آسيبها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش  عدم احساس كنترل و كفايت شخصي جهت رويارويي با موقعيت هاي دشوار و عدم آمادگي براي حل مشكلات و مسائل زندگي به شيوه ي مناسب ريشه دارد.بنابراين با توجه به تغييرات و پيچيدگي هاي  روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعي آماده سازي افراد  به خصوص نسل جوان جهت   رويارويي با موفقيتهاي دشوار امري ضروري به نظر ميرسد .در همين راستا روان شناسان با حمايت سازما نهاي ملي و بين المللي جهت پيشگيري از بيماريهاي رواني و ناهنجاريهاي اجتماعي آموزش مهارتهاي زندگي را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند. تلاش براي برقراري ارتباط مفيد و موثر با ديگران خود شناسي و توجه به ارزشها كه از فصول اساسي درس مهارتهاي زندگي است به كرات در قر آن نهج البلاغه و صحيفه سجاديه و احاديث منقول از ساير معصومين مورد تاكيد قرار گرفته است .هدف اصلي سازمان بهداشت جهاني از ايجاد طرح مهارتهاي زندگي در زمينه بهداشت رواني اين است كه جوامع مختلف در سطوح جهان نسبت به گسترش به كارگيري و ارزيابي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي را متمركز بر رشد توانايي هاي دروني مانند:حل مسئله مقابله با هيجانات خودآگاهي  سازگاري اجتماعي و كنترل استرس بين كودكان و نوجوانان است اقدام نمايند. سازمان بهداشت جهاني مهارتهاي  زندگي را بر عناوين  ده گانه زير مشخص كرده است:
  خود آگاهي :مهارت خود آگاهي توانايي شناخت از نقاط ضعف و قوت خواسته ها نيازها رغبتها  و تصوير واقع بينانه از خود است تا حقوق فردي  اجتماعي  و مسئوليتهاي خود را بهتر بشناسيم با كسب اين مهارت به اين سوال اساسي كه من كيستم؟ پاسخ ميگوييم.
  همدلي: يعني اينكه فرد بتواند زندگي ديگران را حتي زماني كه در آن شرايط قرار ندارد درك كند  همدلي روابط اجتماعي را بهبود ميبخشد و به ايجاد رفتارهاي حمايت كننده و پذيرنده نسبت به انسانهاي ديگر منجر ميشود .
  ارتباط موثر : كسب اين مهارت به ما مي آموزد براي درك موقعيت ديگران چگونه به سخنان آنان فعالانه گوش دهيم و چگونه ديگران را از احساس و نيازهاي خود آگاه كنيم تا ضمن به دست آوردن  خواسته هاي خود طرف مقابل  نيز  احساس  رضايت كند.
  روابط بين فردي : مهارتي است كه موجب ميشود ضمن تقويت روحيه مشاركت  روابط بين فردي مثبت و موثر فرد با انسانهاي ديگر ايجاد شود .
  تصميم گيري : مهارت تصميم گيري به ما كمك ميكند تا با اطلاعات و آگاهي كافي با توجه به اهداف واقع بينانه خود  از بين راه حل هاي مختلف بهترين راه حل را انتخاب كرده و به كار بگيريم و پذيراي پيامدهاي آن نيز باشيم.
  توانايي حل مسئله: مهارت حل مسئله اين توانايي را به ما مي آموزد كه با توجه به تجارب عملي و توانمنديهاي ذهني خود بتوا نيم در جهت حل مسئله يا مشكل قدم برداشته و به نتيجه مطلوب دست يابيم تفكر خلاق : فكر كردن مهارتي است  كه از كودكي مي آموزيم .مهارت تفكر خلاق  قدرت كشف و توليد انديشه جديد را براي ما فراهم مي آورد مهارت تفكر خلاق به ما كمك ميكند در  مواجهه با حوادث ناگوار چگونه احساسات منفي خود را به احساسات مثبت تبديل كنيم .تفكر خلاق نوع ديگر ديدن است.
  تفكر انتقادي : تفكر نقادانه نوع ديگر از تفكر است  .كسب اين مهارت به ما ميآموزد تا هر چيزيرا به سادگي قبول يا رد كنيم . كساني كه از تفكر نقادانه بر خوردارند فريب ديگران را نميخورند و به راحتي جذب گروهها و افراد و...نميشوند چرا كه همواره با سوال كردن به عاقبت كار مي انديشند.
  مقابله با هيجانهاي نا خوشايند :اين توانايي فرد را قادر ميسازد تا هيجانها را در خود و ديگران تشخيص دهد نحوه ي تاثير هيجانها بر رفتار را بداند و بتواند واكنش مناسبي به هيجانهاي مختلف نشان دهد .توانايي مقابله با استرس :اين توانايي شامل شناخت استرسهاي مختلف زندگي و تاثير آنهابر فرد است. رشد انسان در زمينه هاي رواني اجتماعي جسماني جنسي شغلي شناختي الگو (خود ) اخلاقي و عاطفي صورت ميگيرد هر يك از زمينه ها نيازمند مهارت و توانايي ميباشد. در واقع ميتوان گفت كه تكامل مراحل رشدي وابسته به مهارتهاي زندگي است .زماني كه افراد  مهارت‌های زندگی اساسي را كسب نمايند در عملكرد بهينه خود پيشرفت ميكنند . آموزش مهارتهاي زندگي  نقش اساسي را در بهداشت رواني ايفا ميكند و البته زماني كه در يك مقطع رشدي مناسب ارائه شود نقش بر جسته تري خواهد گذاشت . به طور تعيين ميتوان گفت كه بسياري از نوروزها و سايكوزها ناشي از نقض در رشد مهارتهاي زندگي اساسي است در واقع آموزش مهارتهاي زندگي نقش درماني دارد (گتيتر)گاز داو داردن  همانگونه كه بروكز  اشاره كرده است :رويكرد مهارتهاي زندگي يك چهارچوب سازمان يافته اي را براي مراكز مشاوره و بهداشت رواني فراهم ميكند و يك عنصر آموزشي يك سوي و مهم براي مدارس ابتدايي و  دبيرستان ميباشد.
  فهرست مطالب

  فصل اول 1
  مقدمه 1
  بيان مسئله 3
  اهميت و ضرورت 3
  اهداف پژوهش 5
  فرضيه ها 5
  سوال تحقيق6
  تعريف مفاهيم 6
  فصل دوم 7
  مقدمه 7
  مهارت هاي زندگي 7
  مهارت هاي زندگي چه كاربردي دارند 7
  مهارت هاي زندگي چه فوايدي دارند 8
  انواع مهارت هاي زندگي 9
  مهارت خود آگاهي 10
  مولفه هاي مهارت خود آگاهي 11
  مهارت همدلي 13
  همدلي چه كارايي دارد 13
  اجزاي تشكيل دهنده همدلي 13
  اثرات همدلي 14
  بزرگ ترين مانع همدلي 15
  مهارت روابط بين فردي 15
  تعريف علمي روابط بين فردي 16
  مهارتهاي اساسي در روابط بين فردي 17
  راهكارهايي براي تقويت روابط بين فردي 17
  مهارت ارتباط موثر 17
  مهارت هاي برقراري ارتباط موثر 18
  مهارت مقابله با استرس 21
  انواع استرس 22
  كنترل استرس 23
  مهارت مديريت بر هيجان ها 24
  كاركردهاي هيجانات 25
  مهارت حل مسئله 25
  مراحل تكنيك حل مسئله 27
  مهارت تصميم گيري 28
  مراحل تصميم گيري 28
  مدل هاي تصميم گيري 29
  در مراحل تصميم گيري توجه به نكات زير سود بخش است 29
  مهارت تفكر نو آور (يا خلاق ) 30
  ويژگي هاي افراد داراي تفكر خلاق 31
  راه هاي پرورش تفكر خلاق 32
  مهارت انتقادي (يا نقادانه) 33
  هفت قاعده براي تقويت تفكر انتقادي 33
  تعريف سلامت روان 34
  رابطه ي انواع مهارت هاي زندگي بر سلامت روان 35
  تحقيقات انجام شده در زمينه آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان 38
  منابع 40  برچسب ها: آشنایی با فرآیند تصمیم گیری انواع مدل های تصمیم گیری تصميم گيري يكي از مهارتهاي مديريتي مقاله در مورد مهارت تصمیم گیری كسب مهارتهاي زندگي تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان افراد مدل‌های آموزش مهارت‌ زندگی تحقیق مهارت خود آگاهی زندگی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا